Low Fat Brownies ala Mode Recipe

                                        Low Fat Brownies ala Mode

Ingredients:
1 cup all-purpose flour
? tsp baking powder
3 tbsp unsweetened cocoa powder
1 cup caster sugar
? cup low-fat yogurt
2 pcs eggs, beaten
1 tsp vanilla extract
1 tbsp vegetable oil
Light cookies and cream ice cream
Cooking Procedure:
1.
I-preheat ang oven ng 350 degrees Fahrenheit o 180 degrees Celsius. Takpan ng baking paper ang isang 8-inch square pan.
2.
I-sift ang harina, baking powder at cocoa powder sa isang bowl. Ihalo ang caster sugar. I-beat in ang yogurt, itlog, vanilla at vegetable oil hanggang mahalong mabuti.
3.
Ilagay ang mixture sa baking pan at i-bake ng 25 minuto. Itabi at hayaang lumamig to room temperature.
4.
Hatiin sa mga parisukat ang brownies. Ihanda kasama ng light cookies and cream ice cream.

No comments:

Enter email address for FREE Recipes:

Delivered by FeedBurner